Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

gaska

"My ko­biety- po­win­nyśmy szu­kać mężczyz­ny, który roz­ma­zuje nam szminkę - nie tusz do rzęs. Jak często by­wa odwrotnie."

Marilyn Monroe

gaska
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamillys millys

June 21 2015

gaska
gaska
2836 ccbe
Reposted fromscorpix scorpix viamy-life my-life
7890 0a29
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamy-life my-life
gaska
9851 93a4
Reposted fromscorpix scorpix viamy-life my-life
gaska
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaruinyourday ruinyourday
gaska
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-life my-life
6115 89cc 500

catsandkitten:

Waiting for me to let my guard down

Reposted fromaallenwalker aallenwalker viamillys millys
gaska
0398 8b7f
Reposted fromministerium ministerium viamillys millys
gaska
5259 6f8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
gaska
0916 bf60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
gaska
1977 4975
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
gaska
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamillys millys
gaska
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
gaska
3304 3e32 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viamy-life my-life
gaska
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-life my-life

June 19 2015

gaska
2812 304a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
gaska
3996 deb0
Reposted fromtimetolove timetolove viakoloryzacja koloryzacja
gaska
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viasomeoneeee someoneeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl